Khác

Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, hãy viết về mẹ

Hình: internet Tôi mở mắt đi làm khi đã khá trễ, cái thói thức khuya như cú và dậy thiệt trễ vào hôm sau, tỷ như tôi mà có cuộc họp lúc 8:30 qua zoom thì tôi sẽ thức vào lúc 8:15 và quáng quàng vệ sinh để ngồi rốt rẻng đúng giờ. Hiếm khi… Continue reading Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, hãy viết về mẹ

Khác

Chỉ là bài viết cuối kỳ

Năm 2002 khi lần đầu tiên đi làm ở một ngân hàng thương mại cổ phần trong phòng Tín dụng, bộ phận có quyền lực nhất thời bấy giờ trong toàn ngân hàng. Khác với những ngày này năm 2021, khi nhân viên cho vay của các ngân hàng phải tìm kiếm khách hàng và… Continue reading Chỉ là bài viết cuối kỳ

Khác

Vì sao Q lại đi học (hoài) vậy?

Q có nói là sẽ viết về lý do vì sao đi học tiếp, và học về quản lý, và tất nhiên cái thói lười biếng của Q sẽ đợi tới bây giờ mới viết, sau một tuần học tại Fulbright, chạy thấy m* với các deadlines và chật vật trong việc đọc bài của… Continue reading Vì sao Q lại đi học (hoài) vậy?