Chúc mừng Heo đến Sydney an toàn

Heo con

Heo con “nhỏ nhắn” của mẹ và “đáng ghét” của chị, học giỏi nhé.

Chúc cả Ku Nam và Ku Yen thành công và luôn đẹp troai nhé.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s