Khủng hoảng lương thực

Và câu chuyện không phải chỉ là mục Tin thế giới nữa, nó đang hiện diện trong gia đình tôi. Bữa trưa của cả nhà đươc bắt đầu bằng tin mẹ công bố giá gạo tăng từ 18k lên 26k. Ngay lập tức, giải pháp được đưa ra là mua 100 ky gạo, ý tưởng của bà ngoại đóa T.T

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s