The pursuit of happiness

Ta, một vật thể nhỏ nhoi trong vũ trụ, chẳng là gì trong bao mắt ai, có thể là 1 chút gì hơn “chẳng là gì” trong mắt 1 ai khác. Ta, mưu cầu 1 cuộc sống đơn giản tựa hơi thở, nhưng không thể. Không phải cuộc sống đối đãi ta không tốt, mà tại tự tâm nó không bình như mặt nước sớm mai.

Ta, mưu cầu hạnh phúc giản đơn, cái điều mà đôi khi trong tâm tưởng người khác chỉ đơn giản như sự phát triển con người, nhưng ta đến tự tại mới nhận ra ra mưu cầu hạnh phúc đó cho riêng ta đến thế nào. Ta cố nín nhịn khi nhìn những gia đình hay tiếng cười nói trẻ thơ của cuộc sống bên tay ta, nhưng nó có đơn giản như chỉ cần nhoài người 1 chút là ta với tới. Với ta, là xa xôi lắm, cho nên, với ta nó vẫn là mưu cầu.

Ta, mưu cầu hạnh phúc, quyền của ta được như thế, nhưng sao lại khó khăn đến thế này?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s