Nếp nhăn đầu tiên

 

Gần 30 tuổi, bây giờ mới chợt nhận ra trán đã có nếp nhăn rồi. Mình không thấy sợ, chỉ thoáng giật mình. Giật mình vì gần 30 mà vẫn vẩn vơ nhiều đến thế.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s