Kỳ cục

 

Chú T. mời đám cưới con gái chú. Chẳng muốn đi nhưng vị nể nên cứ thế mà đi. Đến nơi, chỉ 1 bàn của V. vì hôm nay có gala của V., chắc P.Mar không đi nhiều. Mình đi qua mà chẳng quan tâm được đến ai, nhưng nhận ra những cái nghiêng đầu thắc mắc sao lại có mặt ở đây. Chán ngay lập tức. Biến luôn sau khi cáo lui với chú.

Kỳ thiệt, lần đầu tiên đi 1 cái đám cưới chán ngắc như vậy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s