We bring to you the concept of : Talkative

Tiếng Việt mình gọi là nói nhiều, lắm điều, nhiều chuyện, v.v. và v.v…. Tui là tui thích dùng từ “nhiều chiện” (nghe cho nó teen)

Diễn giải: NC bao gồm nói nhiều, nghe nhiều và phân phối câu chuyện nhiều nơi trên diện rộng lần chiều sâu, ngoài ra 1 đặc tính khá thú vị là NC rất thích thể hiện “tầm hiểu biết” của mình trên những lần phân phối chuyện người khác.

Ưu điểm

-Mang thông tin đến cho mọi nhà (expected and non-expected)

Nhược điểm (ôi, vì cái này mà mới có entry này)

– Do tầm phủ sóng mạnh nên ảnh hưởng đến người khác

– Xét về chiều sâu, nghĩa là bình loạn lộn tùng phèo, làm sai lệch câu chuyện nguyên bản

– Thể hiện quá mức nên nhiều khi thành ra lố lăng và kệch cỡm.

v.v… và v.v.

Thành thật mà nói, chẳng muốn viết entry này, nhưng không sống chung với lũ được, nó cứ ào ào cả ngày, mún chết luôn. Sao mà trên đời lại có “Điêu thuyền” tái thế thế nài, em í tươi xinh mà sao mắc bịnh này chứ, tra tấn người ta quá thể

$$*&^%(%*&(%^&%&&%*&$%^$*&%^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s