Chè sen nhãn

Công trình sau 1 tiếng rưỡi hì hụi bóc nhãn, lồng hạt sen vào, thành phẩm của tớ thế này đây

HostHostHostHost

Advertisements

2 thoughts on “Chè sen nhãn

  1. Hi TA

    Cái món chè này làm dễ lắm, mình thấy 1 bạn đồng nghiệp làm cho ăn 1 lần là biết làm ngay. Chỉ hơi lích kích phần lột nhãn và tách vỏ thôi chứ còn lại đều dễ. Bạn thử 1 lần mà xem 🙂

    Nice day nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s