Notre Dame de Paris

Dẫu mỗi lần xem là mất mấy tiếng, nhưng mình không thể ngăn lại được nếu mở ra. Chỉ có thế nói “tuyệt hảo” cho Notre Dame de Paris.

Trích đoạn “Belle” rất popular với mọi người, giới thiệu sơ qua nhé

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s