Quà giáng sinh

Lại thêm 1 cái lần đầu tiên, năm nay làm bánh quy tặng giáng sinh mọi người :). Còn nhớ năm ngóai trước giáng sinh cả tuần, tụi mình ngồi hì hục làm thiệp, cũng vui gì đâu. Năm nay bạn thân không có ở đây, đi nước ngòai nên lười, lại bận nữa. Thế là làm bánh, thu họach được công thức của mọi người nên đi xun xoe đấy mà :”>

Gói được 6 gói tăng mọi người, mỗi gói có 3 lọai bánh, tấm này là bạn Cheo đang đi ngửi bánh, chắc tưởng là có phần.


5 gói bánh có tấm thiếp be bé cây thông trắng, riêng 1 gói đặc biệt có cây thông đỏ. Nhưng tiếc rằng gói bánh cây thông đỏ năm nay không thể đến được chủ nhân của nó !!!


Có bánh speculaas theo công thức của chi Hoa Dím

almond cookies theo nhà Rùa

và chocolate chip cookies, momcuabong 🙂

Cảm ơn công thức của các bếp bạn :). Ngày hôm sau mang vào tặng mọi người, hy vọng mọi người thích, chỉ tiếc rằng niềm vui năm nay không trọn vẹn.  Nhưng ai biết được …

và ngày mai sẽ là một ngày mới.

Merry Christmas and a Happy New Year 🙂

Advertisements

One thought on “Quà giáng sinh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s