Puff Pastry demo

Đây là thách thức của mình đây, để lên đây cho nhớ mà học tập 😀

Advertisements

3 thoughts on “Puff Pastry demo

  1. Dự định khi nào học vậy? Bạn H có dự định y hệt luôn đó!!! Hay là qua Tết 2 đứa mình “đua” coi ai thực hiện “dự án” trước nghen!?!?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s