Ma Bư Béo | Bạn bè đi vắng

Bạn bè đi vắng hết rồi

Để Hươu buồn bã vào ra, ra vào

Cửa nhà vẫn ngỏ mời vô

Nhưng nhà vắng bóng nụ cười bạn yêu

Nhớ nhung, nhung nhớ đìu hiu

Bạn yêu đi vắng, cho Hươu rầu rầu…

He he he  54

Cảm ơn Ma Bư Béo nghen ^^

Advertisements

5 thoughts on “Ma Bư Béo | Bạn bè đi vắng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s