Nhảm [7]

Tuần mới!!!

Mở web_Nhận được email của bạn_Đọc entry mới _”Tặng zip”

Cay hết cả mắt.

Đồng nghiệp A ăn sáng vô. Nhìn. Cứ thế cắm cúi đi ra, lấy cớ “pha trà sữa”.

Đóng gói hồ sơ để chuyển cho đồng nghiệp B. Mắt vẫn cay.

Chat chit 1 đỗi.

Ăn trưa với đồng nghiệp C. Cười đau ruột với chuyện tình thuở học trò của nó.

Chạy mưa. Trưa.Taxi

Họp với đồng nghiệp D, E, F.

Cười đau ruột với cái “nhìn khao khát” của đồng nghiệp D khi thấy cái máy tính.

Ăn tối ở nhà hàng Pháp, lãng mạn, đèn cầy với … nhỏ bạn. Lại cười, kể về chuyến HG để bạn chuẩn bị, bạn sẽ đi 1 chuyến như thế nhưng dài hơn.

Lại mưa.

Về chat chit. Những chuyến đi mới.

Giờ này, 11.36pm, lại mở ra đúng “Tặng zip”

Mắt lại cay.

***

Một ngày hoàn hảo!

Advertisements