Nhảm [9]

Hôm nay là một ngày không vui, rất không vui.

1. Bị hiểu lầm vì một chuyện không đáng có. Chưa bao giờ có cảm giác thế này, bực bội và tổn thương, nhưng thấy thông cảm và thương họ.

2. Gặp “Ma”. Chẳng yêu cầu gì cao cho lắm ngoài việc biến đi ra khỏi tầm mắt, thế mà vẫn lẩn quẩn, cả phượt, lại còn subscribe blog này. Phàm là người, không nhiều thì cũng phải có ít gì đó, người ta gọi là tự trọng chứ. Không lẽ lại phải delete blog này. Khó chịu thật!!!

Advertisements