Thông báo vắng nhà

Nhà mình tạm thời vắng vài hôm để con nhỏ chủ nhà đi lượn lờ

Chúc mọi người trước là cuối tuần, sau là nghỉ lễ vui vẻ 🙂

Advertisements

6 thoughts on “Thông báo vắng nhà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s