Chào tháng Mười

Như được lập trình vậy á ha (?!), tháng Chín được xài để gác lại một việc nọ

Not-happy-but-a-perfect ending!

***

Hi October

Advertisements

6 thoughts on “Chào tháng Mười

  1. Không hiểu sao trước đây thì không thấy, tự nhiên đến dạo gần đây thấy mọi người “Hi tháng” quá trời. Cụ thể là tháng mười này, em đi thấy ít nhất mười người bạn “Hi October” rồi O.o…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s