Mùng 6 Tết và thêm một INFJ

Dạo gần đây mình tìm được 1 bạn INFJ nữa, câu chuyện giữa 2 INFJs nó …errrrrmmmm, thiệt, nó rất là….. uhm hmmmmmm….

Chỉ biết là, mình thích kinh khủng.

Và ngày mùng 6 Tết, bạn nào đó gửi cho cái ads này, nó thiệt là uhmmmmmmm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s