HMS-SEAL: như một giấc mơ

Ngày đầu tiên học chương trình của Harvard Medical School, Southeast Asia Healthcare Leadership

Như một giấc mơ, những bạn cùng học đến từ mọi nơi, đủ mọi thành phần. Lúc đăng ký học mình tưởng chỉ mỗi C-suit, ai dè còn hơn thế nữa, bác sĩ, quảng cáo, tài chính, nhân sự, mua hàng, v.v… Và tất cả đều háo hức.

Phần giới thiệu ấn tượng nhất lại thuộc về Stephanie, cô gái nhỏ là bác sĩ Ngoại từ Indonesia, nói từng câu rảnh mạch “I want to build a hospital”. Thái độ đó, làm mình suýt khóc vì phấn chấn. Có mấy khi gặp được những người đồng chí hướng và có quyết tâm đến như vậy 🙂

Về đến hotel lại tụm 3 ngồi học tiếp 🙂

Thôi ngủ

Advertisements

One thought on “HMS-SEAL: như một giấc mơ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s