[SEAL] Blog của Paul Levy

Dr. Menezes bảo, viết. Nên viết, như một hành trình của các em với chương trình, để thấy mỗi ngày động lực đó sẽ thay đổi như thế nào. Tôi vẫn viết, dù dạo gần đây câu chữ ý tứ không còn mạch lạc như ngày xưa nữa, cả cảm xúc cũng thế, nhưng viết luôn là một phần để của mình.

Thứ 7 vừa rồi nhóm 2 họp online, chẳng có bài tập gì cả, nhưng như thầy bảo, ko có việc gì thì nói chuyện tào lao bí đao cũng được, network đei mấy cưng. Bèn mở skype, nhìn nhau vui như hội, chả nói năng gì nhiều vì skype lag quá mạng, cười hí hí suốt, bỗng thấy vui gì đâu.

17457808_10212257835583389_4680991079761723841_n

Continue reading “[SEAL] Blog của Paul Levy”

Advertisements